• social rule

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพยาบาลแห่งชาติ และ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

21 ตุลาคม ของทุกปี วันพยาบาลแห่งชาติ และ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ………….. …..วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563 ……………….. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการทางทันตกรรม ฟรี!! ..ตรวจฟัน และถอนฟัน

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ

Read More »

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ยินดีตอนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้กราบไหว้สักการะ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลกันทรลักษ์

Read More »
ข่าวกิจกรรม

การอบรมโครงการพัฒนาจิต สำหรับบุคลากร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิต สำหรับบุคลากร คปสอ.กันทรลักษ์

Read More »
ข่าวกิจกรรม

กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยี่ยมในพื้นที่เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลกันทรลักษ์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยี่ยมในพื้นที่เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลกันทรลักษ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ

Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค (ข้าวสาร)จำนวน 3 รายการ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค(ข้าวสาร) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 556,000 บาท(ห้าแสนห้หมื่นหกพันบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ https://bit.ly/3aU3fTO

Read More »

Link หน่วยงาน

HDC ศรีสะเกษ
KPI ศรีสะเกษ
Data Center
ระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
CFO ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สอบถามเพิ่มเติม

+66 45662121 - 5

ติดต่ออุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

+66 45661663

สายด่วน 1669