ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน)

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 12 ตำแหน่ง 30 อัตรา นั้น จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (รายละเอียดแนบท้าย) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

อ่านต่อ... »

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักจิตวิทยา ตามรายละเอียดแนบมาท้ายประกาศนี้ 

อ่านต่อ... »

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อ่านต่อ... »

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะด้านควาวเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ขอให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามกำหนดการเอกสารแนบท้าย

อ่านต่อ... »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา 2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ่านต่อ... »

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่าง shorturl.at/zCJWZ

อ่านต่อ... »