รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 09/05/2021 11:24
ข้อมูล : กรมควบคุมโรค

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ตำแหน่งต่างๆ ตามรายละเอียดที่แนบมา ท้ายประกาศนี้

อ่านต่อ... »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30

อ่านต่อ... »

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)

ด้วย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา 2. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 3. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านต่อ... »

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้ 

อ่านต่อ... »

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

อ่านต่อ... »

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ตำแหน่งต่างๆ ตามรายละเอียดที่แนบมาท้ายประกาศนี้

อ่านต่อ... »