โครงการอบรมป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำปี 2564

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ
เป็นประธานเปิด โครงการอบรมป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่16-18 ธันวาคม 2563
…โดยผูเข้าอบรมประกอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหนัาที่มีความรู้และทักษะการป้องกันอัคคีภัย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ
…ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1 โรงพยาบาลกันทรลักษ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *