ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 1/2564

เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
……………………
งดให้บริการ อบไอน้ำสมุนไพร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น