ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานทันตกรรม

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 2/2564
เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานทันตกรรม
…………………………..
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัส COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
………………….
ให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
– ภาวะเลือดออกที่ควบคุมไม่ได้
– การอักเสบติดเชื้อในช่องปาก/บวม
– ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ
– ปวดฟัน/ปวดฟันคุด
– ปวดแผลหลังถอนฟัน
– เตรียมช่องปากก่อนการผ่าตัด/ฉายรังสี
– ครอบฟันหลุด
– ฟันปลอมกดเจ็บ/แตกหัก
– วัสดุอุดชั่วคราวหลุด
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ขออภันในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *