ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่3/2564 เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่3/2564
เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล