ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง การรับยาผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 4/2564
เรื่อง การรับยาผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
……….
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลมชัก (ที่ไม่มีภาวะเเทรกซ้อน)
จิตเวช (เฉพาะรายที่อาการสงบ)
ที่มีนัดตั้งแต่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ติดต่อรับยารับยาที่ รพ.สต ใกล้บ้าน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 045 662 121-5 ต่อ 2502 2503 และ 2510 (ในวันเวลาราชการ)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *