โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” (Geriatric Clinic)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการ
“คลินิกผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” (Geriatric Clinic)
……………………………….
เริ่มให้บริการวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 8