โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมรับมอบเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ระยะที่ 2

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 2
………………………..
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ร่วมรับมอบเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน
รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง
ชุดตรวจหู ตา (Opthalmo Otoscope) จำนวน 1 ชุด
………………………
รับมอบโดย นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ
วันที่ 3 มีนาคม 2564