ลิ้งรับสมัครเข้า เข้าร่วมประชุม HA forum online ครั้งที่ 21 ในวันที่ 17-19 มีค.64 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม รพ.กันทรลักษ์

ลิ้งรับสมัครเข้า เข้าร่วมประชุม HA forum online ครั้งที่ 21 ในวันที่ 17-19 มีค.64 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม รพ.กันทรลักษ์

Track 1 : Enhancing TRUST in Healthcare

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXLwUcD_lrhh4rm6py_qQJsPRxCCgzL4mFFhOrGWme7JLyyw/viewform

………………………..

Track 2 : HA tools and quality in diversity update

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6P5dpEDRAdwqloqrtxkiXfSbQeq8GW1THT_RbPm05gkkLcQ/viewform

………………………….

Track 3 : Embracing spirituality across healthcare system & Nursing care

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffJ-ENkEREwk53ryHlqfiZojJOYx2-1WDIauYYjsA1CodyYw/viewform

…………………………

Track 4 : Building TRUST in Healthcare by 3P Safety

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc_nUZ27NnvgyXacm38q_TrKNqEF96kCRHzHJ_OUt1OjeXRg/viewform