โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับมอบเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ระยะที่ 2

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 2
………………………..
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
รับมอบเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน
รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
………………….
รับมอบโดย ทันตแพทย์หญิงมาลี จงธนากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ วันที่ 10 มีนาคม 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *