มาตรการควบคุมและการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด(COVID-19) ช่วงเทศการสงกรานต์

เนื่องจากในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์จะมีการเดินทางของประชาชนเข้ามาในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์เป็นจำนวนมาก และสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด(COVID-19)ในช่วงนี้ยังมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จึงขอประกาศมาตรการควบคุมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด(COVID-19) ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2564 ดังนี้