ประกวดราคา จัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่

ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
กำหนดยื่นซอง 23 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน