ประกวดราคา จัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่(ปรับปรุง)

ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้ประกอบการ ร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 28 มถนายน – 9 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
กำหนดยื่นซอง 12 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *