สมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
– นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
– นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
– นายช่างโยธา 1 อัตรา
– ช่างเชื่อม 1 อัตรา
– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
– พนักงานบริการ 4 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม shorturl.at/xHQSY