การอบรมโครงการพัฒนาจิต สำหรับบุคลากร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิต สำหรับบุคลากร คปสอ.กันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
….
โดย หลวงพ่อพระมหาทองรัตน์ รตฺนวณฺโณ
ในหัวข้อ “ชีวิตนี้คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ตายแล้วไปไหน”
…..
โดยโครงการนี้จะมีการอบรม 3 รุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1 โรงพยาบาลกันทรลักษ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *