ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฎิบัติงาน วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30น. ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์