ยินดีตอนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563
นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้กราบไหว้สักการะ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสได้รับตำแหน่ง
…..ในโอกาสนี้ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้ร่วมต้อนรับ