เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563
………………..
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกันทรลักษ์
เปิดให้บริการทางทันตกรรม ฟรี!! ..ตรวจฟัน และถอนฟัน
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ณ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ