รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 09/05/2021 11:24
ข้อมูล : กรมควบคุมโรค

RSV

ช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาว
อย่าลืมดูแลคนที่คุณรัก…ให้ห่างไกลจาก…
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)
😀😀
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15306&deptcode=brc&news_views=1