ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แสดงความยินดี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
…………
นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563
1.นางปิยนาถ ดอกไม้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นางสาวจารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.นางชิสากัญญ์ วรแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
………….
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีมาก Plus
และใบเกียรติบัตร คปสอ.กันทรลักษ์ เป็นอำเภอที่มีผลการดำเนินงานในระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผ่านระบบ Thai coc ปีงบประมาณ 2563 ระดับดีมาก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *