ประชุม หารือ วางแผนการดำเนินงาน รับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล จาก สรพ

ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพสถาบันการพยาบาล (reaccredit) จาก สรพ.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *