รองสารวัตร จราจร ร.ต.อ.ชาญชัย แสนทวีสุข และ คณะ สถานีตำรวจภูธรสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์ coc

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอขอบคุณ
…………………………
ร.ต.อ.ชาญชัย แสนทวีสุข รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
และ คณะพาวเวอร์พอยท์
………………………..
บริจาค เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล จำนวน 12 เครื่อง
ปรอทวัดไข้ จำนวน 15 เครื่อง
รวมมูลค่า 25,500บาท
มอบให้แก่ศูนย์ COC โรงพยาบาลกันทรลักษ์