รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 09/05/2021 11:24
ข้อมูล : กรมควบคุมโรค

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต
ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ…
……………………..
บริจาคได้ที่ งานชันสูตร ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ
วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30-16.30 น.
……………………
มาร่วมให้ไปด้วยกันนะครับ 😃😃😃