รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 09/05/2021 11:24
ข้อมูล : กรมควบคุมโรค

ขอแสดงความชื่นชม นายณัฐพร หอมบุญ พนักงานขับรถ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอแสดงความชื่นชม
นายณัฐพร หอมบุญ พนักงานขับรถ
เก็บเงินได้ จำนวน 5,000 บาท นำส่งคืนเจ้าของ
…………………
ขออำนวยอวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป