อบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) เครือข่าย คปสอ.กันทรลักษ์

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานการอบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) โดยได้วิทยากรจาก สปสช.เขต 10 นายประสิทธิ์บุญเกิด มาให้ความรู้ในครั้งนี้
…ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ทพญ.มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ คณะกรรมการประสานงาน คปสอ.กันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
…ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *