การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564
..ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์, ทพญ.มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอกันทรลักษ์
…วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *