ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการการสร้างระบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระดับชุมชน

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการการสร้างระบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระดับชุมชน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
….วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์