กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองหนองหญ้าลาด

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ
มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน จัดเจ้าเจ้าหน้าที่เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองหนองหญ้าลาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเก็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
…วันที่ 4 ธันวาคม 2563
…ณ คลองหนองหญ้าลาด ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *