คลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ (SMC)

คลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ (SMC)  เปิดให้บริการแล้ววันนี้