admin

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ตามเอกสารแนบดังนี้

มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่ ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทาง จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 1.สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ 2.สาขาวิสัญญีวิทยา 3.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 5.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 6.สาขาศัลยศาสตร์ 7.สาขาอายุรศาสตร์ 8.สาขาโสต ศอ นาสิก พร้อมด้วย แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 3 ท่าน ทันตแพทย์ จำนวน 5 ท่าน เภสัชกร จำนวน 1 ท่าน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพรับย้าย จำนวน 1 ท่าน …………………. ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ด้วยความยินดียิ่ง

การอบรมโครงการพัฒนาจิต สำหรับบุคลากร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิต สำหรับบุคลากร คปสอ.กันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 …. โดย หลวงพ่อพระมหาทองรัตน์ รตฺนวณฺโณ ในหัวข้อ “ชีวิตนี้คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ตายแล้วไปไหน” ….. โดยโครงการนี้จะมีการอบรม 3 รุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1 โรงพยาบาลกันทรลักษ์

เปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Scan Computer)

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ นำโดย นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Scan Computer) โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เพื่อให้ประชาชชาวอำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอใกล้เคียงได้รับบริการ

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง – นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา – นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา – นายช่างโยธา 1 อัตรา – ช่างเชื่อม 1 อัตรา – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา – พนักงานบริการ 4 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม shorturl.at/xHQSY

กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยี่ยมในพื้นที่เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลกันทรลักษ์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยี่ยมในพื้นที่เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลกันทรลักษ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ ระยะที่ 2 …ในการนี้จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ….โรงพยาบาลกันทรลักษ์ นำโดย นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้อีกด้วย