Max

เยี่ยมสำรวจสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์พร้อมด้วยคณะกรรมการ ENV เตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล HA Reaccredit ปี 2564 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564

รวมน้ำใจ สู้ภัย “โควิด-19”

รวมน้ำใจ สู้ภัย “โควิด-19” ………………….. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอขอบพระคุณ หจก.มณีสุดา และ หจก.หลอมทองขนส่ง บริจาค – ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง – ไดร์เป่าผม จำนวน 1 เครื่อง – ชั้นวางถ้วยจาน จำนวน 1 ตัว – ชั้นนวางของใช้ในห้องน้ำ จำนวน 1 ตัวขนมปัง 4ห่อ – มาม่า/ขนม/กาแฟ ให้แก่หอผู้ป่วย PUI เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการและขยายหน่วยงานใหม่ ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต (N.I.C.U)

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการและขยายหน่วยงานใหม่ ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต (N.I.C.U) ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง การรับยาผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง การรับยาผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ………. เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลมชัก (ที่ไม่มีภาวะเเทรกซ้อน) จิตเวช (เฉพาะรายที่อาการสงบ) ที่มีนัดตั้งแต่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ติดต่อรับยารับยาที่ รพ.สต ใกล้บ้าน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 045 662 121-5 ต่อ 2502 2503 และ 2510 (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่3/2564 เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่3/2564 เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานทันตกรรม

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานทันตกรรม ………………………….. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัส COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ …………………. ให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน – ภาวะเลือดออกที่ควบคุมไม่ได้ – การอักเสบติดเชื้อในช่องปาก/บวม – ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ – ปวดฟัน/ปวดฟันคุด – ปวดแผลหลังถอนฟัน – เตรียมช่องปากก่อนการผ่าตัด/ฉายรังสี – ครอบฟันหลุด – ฟันปลอมกดเจ็บ/แตกหัก – วัสดุอุดชั่วคราวหลุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ขออภันในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ …………………… งดให้บริการ อบไอน้ำสมุนไพร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น