ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” (Geriatric Clinic)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” (Geriatric Clinic) ………………………………. เริ่มให้บริการวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ห้องตรวจเบอร์ 8

เยี่ยมสำรวจสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์พร้อมด้วยคณะกรรมการ ENV เตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล HA Reaccredit ปี 2564 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการและขยายหน่วยงานใหม่ ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต (N.I.C.U)

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการและขยายหน่วยงานใหม่ ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต (N.I.C.U) ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมงาน KICK OFF ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”ปี 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยแพทย์หญิงพรทิพย์ แก้วสว่าง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม เข้าร่วมงาน KICK OFF ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”ปี 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ………………….. จังหวัดศรีสะเกษ KICK OFF ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”ปี 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เวลา 09.30 น. นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานการขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับการดูแลสุขภาพ …

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมงาน KICK OFF ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”ปี 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ Read More »

โครงการมอบขาเทียมพระราชทาน จำนวน 2 ราย

โครงการมอบขาเทียมพระราชทาน ตามโครงการมหกรรมทำขาเทียมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 ราย ณ โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ประจำโรงพยาบาลกันทรลักษ์ และประชุมรวมเจ้าหน้าที่ วีนที่ 22 ธันวาคม 2563

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ประจำโรงพยาบาลกันทรลักษ์ และประชุมรวมเจ้าหน้าที่ วีนที่ 22 ธันวาคม 2563

โครงการอบรมป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำปี 2564

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่16-18 ธันวาคม 2563 …โดยผูเข้าอบรมประกอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหนัาที่มีความรู้และทักษะการป้องกันอัคคีภัย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ …ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1 โรงพยาบาลกันทรลักษ์