ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโรงพยาบาล

การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564 ..ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์, ทพญ.มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอกันทรลักษ์ …วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

อบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) เครือข่าย คปสอ.กันทรลักษ์

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานการอบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) โดยได้วิทยากรจาก สปสช.เขต 10 นายประสิทธิ์บุญเกิด มาให้ความรู้ในครั้งนี้ …ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ทพญ.มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ คณะกรรมการประสานงาน คปสอ.กันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง …ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566 ….โดยมีนายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงมาลี จงธนากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ แพทย์ ทันตแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ….ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุนิสา พ.ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสอนเรื่องแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ ….ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1

ประชุม หารือ วางแผนการดำเนินงาน รับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล จาก สรพ

ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพสถาบันการพยาบาล (reaccredit) จาก สรพ. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แสดงความยินดี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ………… นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 1.นางปิยนาถ ดอกไม้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นางสาวจารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางชิสากัญญ์ วรแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ …………. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีมาก Plus และใบเกียรติบัตร คปสอ.กันทรลักษ์ เป็นอำเภอที่มีผลการดำเนินงานในระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผ่านระบบ Thai coc ปีงบประมาณ 2563 ระดับดีมาก

รับรางวัล Glean & Clean Hospital ระดับดีมาก Plus และรางวัลระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผ่านระบบ Thai coc

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร โรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีมาก Plus และรับมอบใบเกียรติบัตร คปสอ.กันทรลักษ์ เป็นอำเภอที่มีผลการดำเนินงานในระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผ่านระบบ Thai coc ปีงบประมาณ 2563 ระดับดีมาก ……………………………… นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบจากนายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ..ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

พิธีทำบุญตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาส เปิดหน่วยไตเทียมใหม่

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 07.09 น. นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาส เปิดหน่วยไตเทียมใหม่ นำคณะกรรมการบริหารฯ คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ อาคาร 2(เก่า)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ นำโดย นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)