ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ และตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฎิบัติงาน วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30น. ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ตามเอกสารแนบดังนี้

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง – นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา – นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา – นายช่างโยธา 1 อัตรา – ช่างเชื่อม 1 อัตรา – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา – พนักงานบริการ 4 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม shorturl.at/xHQSY