ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่3/2564 เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่3/2564 เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานทันตกรรม

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานทันตกรรม ………………………….. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัส COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ …………………. ให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน – ภาวะเลือดออกที่ควบคุมไม่ได้ – การอักเสบติดเชื้อในช่องปาก/บวม – ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ – ปวดฟัน/ปวดฟันคุด – ปวดแผลหลังถอนฟัน – เตรียมช่องปากก่อนการผ่าตัด/ฉายรังสี – ครอบฟันหลุด – ฟันปลอมกดเจ็บ/แตกหัก – วัสดุอุดชั่วคราวหลุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ขออภันในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การให้บริการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ …………………… งดให้บริการ อบไอน้ำสมุนไพร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

หมอชนะ 💪 แอปพลิเคชันแจ้งเตือน 🔔 เมื่อมีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19

หมอชนะ 💪 แอปพลิเคชันแจ้งเตือน 🔔 เมื่อมีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ✅ รู้ก่อน ✅ รักษาเร็ว ✅ ไม่แพร่เชื้อต่อ ⬇️ โหลดเลย iOS 👉 https://apple.co/3mTo6en Android 👉 https://bit.ly/3mWguaS HUAWEI AppGallery 👉 https://bit.ly/2WQ9HFa 📍 อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://www.dga.or.th/th/profile/2176/

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาไทย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่16/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่16/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

STOP COVID-19 รู้เท่าทัน ป้องกันไว้ ห่างไกลโควิด19

STOP COVID-19 รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ห่างไกลโควิด19 …….. ด้วยความปราถนาดีจาก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

ขอแสดงความชื่นชม นายณัฐพร หอมบุญ พนักงานขับรถ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอแสดงความชื่นชม นายณัฐพร หอมบุญ พนักงานขับรถ เก็บเงินได้ จำนวน 5,000 บาท นำส่งคืนเจ้าของ ………………… ขออำนวยอวยพรให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ… …………………….. บริจาคได้ที่ งานชันสูตร ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น. …………………… มาร่วมให้ไปด้วยกันนะครับ 😃😃😃