สมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง – นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา – นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา – นายช่างโยธา 1 อัตรา – ช่างเชื่อม 1 อัตรา – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา – พนักงานบริการ 4 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม shorturl.at/xHQSY