การอบรมโครงการพัฒนาจิต สำหรับบุคลากร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิต สำหรับบุคลากร คปสอ.กันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 …. โดย หลวงพ่อพระมหาทองรัตน์ รตฺนวณฺโณ ในหัวข้อ “ชีวิตนี้คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ตายแล้วไปไหน” ….. โดยโครงการนี้จะมีการอบรม 3 รุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1 โรงพยาบาลกันทรลักษ์