ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค (ข้าวสาร)จำนวน 3 รายการ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค(ข้าวสาร) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 556,000 บาท(ห้าแสนห้หมื่นหกพันบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ https://bit.ly/3aU3fTO