เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563 ……………….. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการทางทันตกรรม ฟรี!! ..ตรวจฟัน และถอนฟัน ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ