ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แสดงความยินดี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ………… นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 1.นางปิยนาถ ดอกไม้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นางสาวจารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3.นางชิสากัญญ์ วรแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ …………. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีมาก Plus และใบเกียรติบัตร คปสอ.กันทรลักษ์ เป็นอำเภอที่มีผลการดำเนินงานในระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผ่านระบบ Thai coc ปีงบประมาณ 2563 ระดับดีมาก