โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566 ….โดยมีนายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงมาลี จงธนากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ แพทย์ ทันตแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ….ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุนิสา พ.ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสอนเรื่องแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ ….ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1