โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ… …………………….. บริจาคได้ที่ งานชันสูตร ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น. …………………… มาร่วมให้ไปด้วยกันนะครับ 😃😃😃