Day: December 28, 2020

โครงการมอบขาเทียมพระราชทาน จำนวน 2 ราย

โครงการมอบขาเทียมพระราชทาน ตามโครงการมหกรรมทำขาเทียมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 ราย ณ โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ประจำโรงพยาบาลกันทรลักษ์ และประชุมรวมเจ้าหน้าที่ วีนที่ 22 ธันวาคม 2563

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ประจำโรงพยาบาลกันทรลักษ์ และประชุมรวมเจ้าหน้าที่ วีนที่ 22 ธันวาคม 2563