ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
5. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
6. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
7. ช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
9.พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
10.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา
11.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
12. พนักงานบริการ จำนวน 10 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ