ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่าง