ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ครั้งที่ 1 (สอนข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้