รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำหน่วยงานที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามรายละเอียบแนบท้าย