ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2