รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)

ด้วย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
2. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
6.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
7.พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้