ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะด้านควาวเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ขอให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามกำหนดการเอกสารแนบท้าย

ประกาศรายชื่อเข้าสอบ17112563