รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 09/05/2021 11:24
ข้อมูล : กรมควบคุมโรค

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะด้านควาวเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ขอให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามกำหนดการเอกสารแนบท้าย

[pdf-embedder url=”https://ktlhos.go.th/wp-content/uploads/2020/11/ประกาศรายชื่อเข้าสอบ17112563.pdf”]